Quảng Cáo Google Hiển Thị (GDN)

Quảng Cáo Google Display Network (GDN) hay quảng cáo Google Hiển thị là hình thức quảng cáo dạng Banner, Video bạn đặt trên mạng lưới đối tác của Google: hệ thống hàng triệu Website, trên Youtube, trên hàng trăm nghìn Ứng dụng điện thoại. Đây là hình thức quảng cáo bá đạo nhất của Google về khả năng phủ rộng, cũng như khả năng tiêu ngân sách cực lớn

Scroll to Top